Overheidsaansprakelijkheid

 

Er kan sprake zijn van overheidsaansprakelijkheid bij een onrechtmatige overheidsdaad maar ook bij sommige rechtmatige handelingen van de overheid. Aldus kan zowel de overheid voor schade die het gevolg is van rechtmatig handelen als onrechtmatig handelen aansprakelijk zijn. Bij rechtmatig handelen, kan bv. het vaststellen van een bestemmingsplan juist zijn tot gekomen maar toch schade veroorzaken aan de omgeving. Een voorbeeld van onrechtmatig handelen door de overheid, is wanneer ten onrechte een omgevingsvergunning wordt geweigerd, waardoor de bouw van een project grote vertraging oploopt.


Gemeenten, provincies, rechtspersonen van publiek recht kunnen aldus worden geconfronteerd met aansprakelijkheidsvorderingen als zij in de uitvoering van haar taken, een fout maakt en deze fout schade veroorzaakt.

Het kantoor staat zowel particulieren als diverse overheden bij in complexe aangelegenheden om juridisch oplossingen aan te reiken om concrete problemen op te lossen of te voorkomen.